Klachtenregeling

Een goed contact met uw behandelend huisarts is belangrijk.
Gelukkig zijn in het algemeen de meeste mensen tevreden over de huisartsenpraktijk. Mocht u onverhoopt over bepaalde zaken minder tevreden zijn of blijft u met vragen zitten raden wij u aan dit probleem snel bespreekbaar te maken met de betrokken huisarts. Graag horen wij graag rechtstreeks van u, maar u kunt ook het klachtenformulier op onze website invullen. Wij nemen vervolgens contact met u op.

Komt u er samen met de huisarts niet uit dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Er zijn geen kosten aan verbonden.


Informatie kunt u verkrijgen via de huisartsenpraktijk of de website van de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg www.skge.nl

De klachtenfunctionaris is eventueel te berieken op telefoonnummer 088 0229190.

 Met betrekking tot het privacyreglement verwijzen wij u naar www.knmg.nl