Verloskundige zorg

De huisartsen in onze praktijk zijn verloskundig actief en ingeschreven in het register voor huisartsen met deze bijzondere bekwaamheid.

Het is van belang kort nadat de zwangerschap is vastgesteld een consult aan te vragen om de zwangerschapsbegeleiding te bespreken.